Čím staršie je vaše vozidlo,
tým vyššiu zľavu získate!